Bauskas iela 16C, Rīga LV-1004

svetainės naudojimo sąlygos

PRIEŠ NAUDODAMI IR (ARBA) REGISTRUOJANTIS SVETAINĖJE, PRIVALOTE PERSKAITYTI ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS. TĘSTI NAUDODAMI MŪSŲ SVETAINE JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS. JEI NESUTINKATE SU SVETAINĖS NAUDOJIMOSI SĄLYGOMIS, NEGALITE NAUDOTI MŪSŲ PASLAUGOMIS.

Šios svetainės sąlygos apibūdina mūsų svetainės naudojimo sąlygas. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip svetainės naudotojo, ir SIA Daivan.

 

Šios svetainės sąlygos reglamentuoja mūsų svetainės naudojimo sąlygas. Kartu su mūsų privatumo politika, pirkimo-pardavimo sutartimi tarp jūsų ir Daivan SIA ir bet kokiomis kitomis joje ar bet kuriame kitame dokumente (jei yra) nurodytos sąlygos sudaro teisinius santykius tarp jūsų ir mūsų. Rekomenduojame atsispausdinti arba atsisiųsti ir pasilikti šių Svetainės sąlygų kopiją, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje. Visada galite peržiūrėti naujausią Svetainės sąlygų versiją mūsų svetainėje arba susisiekti su mumis dėl kopijos gavimo el. paštu.

 

Apibrėžimai:

 

Šiose svetainės naudojimo sąlygose vartojami apibrėžimai turi šias reikšmes:

1. Privatumo politika – tai politika, reglamentuojanti asmens duomenų, skelbiamų svetainėje ir mobiliojoje programėlėje, tvarkymą.

2. Paslaugos – paslaugos, privilegijos ir privilegijos, kurias teikiame registruotiems mūsų svetainės klientams.

3. Naudojimosi sąlygos – mūsų svetainėje skelbiamos naudojimo sąlygos.

4. Ši svetainė priklauso SIA Daivan, ribotos atsakomybės bendrovei, registruotai ir veikiančiai pagal Latvijos įstatymus ir kitus teisės aktus, registracijos numeris 40103946657, Juras iela 87-7, Engures nov., Engure, Latvija, LV-3113.

5. Pirkimo-pardavimo sutartis – pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Jūsų ir SIA Daivan.

6. Svetainė reiškia svetainę, kurią galima rasti adresu www.gleznot.lv

7. Norų sąrašassvetainėje esančių produktų, kuriuos klientas sukūrė ir išsaugojo, sąrašas.

8. Krepšelistai pirkėjo pirkimui pasirinktų prekių sąrašas.

 

KONFIDENCIALUMAS

 

1. Pripažįstame, kad teikdami paslaugas gausime asmeninę ar konfidencialią informaciją, kuriai taikoma duomenų apsauga, bet ne tik Jūsų asmens duomenis ir/ar bet kokią kitą Jūsų pateiktą informaciją ir dokumentus. Todėl patvirtiname, kad visa konfidenciali informacija turi būti saugoma ir griežtai konfidenciali, ir užtikriname, kad ji bus naudojama tik tais tikslais, kurių reikia paslaugoms teikti, ir nebus naudojama jokiems kitiems tikslams, taip pat nebus perduodama trečiosioms šalims.

2. Privatumo politika taikoma, jeigu nesusitarta kitaip ir neįsigalioja kiti atvejai, kai tokią informaciją reikalaujama atskleisti pagal įstatymus, teisės aktus ar valdžios institucijos priimtą sprendimą.

 

GARANTIJOS INFORMACIJA IR SVETAINĖS VEIKIMO BEI JOJE PASKELBTINOS INFORMACIJOS APRAŠYMAS IR PAAIŠKINIMAS.

 

1. Esame prekybos įmonė, kurios specializacija – didmeninė ir mažmeninė prekyba meno reikmenimis.

2. Mes nepateikiame įrodymų apie rezultatus, gautus per svetainę, informaciją ar turinį. Svetainės naudojimas yra jūsų atsakomybė.

3. Svetainė, mobilioji programa, informacija, paslaugos ir turinys teikiami vadovaujantis principu „toks kaip yra“. Licenciatai ir tiekėjai, kiek leidžia įstatymai, atsisako visų garantijų, tiesioginių ar numanomų, įstatymų numatytų ar kitokių, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas perkamumo, trečiųjų šalių teisių nepažeidimo ir tinkamumo tam tikriems tikslams garantijas. Licenciatai ir teikėjai nepatvirtina ir negarantuoja svetainėje naudojamo turinio, informacijos ar paslaugų tikslumo, išsamumo, saugumo ar savalaikiškumo. Informacija, kurią gaunate svetainėje, nesuteikia garantijų, kurios nėra konkrečiai nurodytos šiose Svetainės naudojimo sąlygose.

4. Kai kurios jurisdikcijos neleidžia apriboti numanomų garantijų, todėl šiame skyriuje nurodyti apribojimai ir išimtys gali būti jums netaikomi. Jei esate klientas, šios sąlygos neturi įtakos jūsų įstatymų nustatytoms teisėms, kurių negalima atšaukti, jei tokių yra. Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad šiose Svetainės naudojimo sąlygose nustatyti atsakomybės ir garantijų apribojimai ir išimtys yra teisingi ir pagrįsti.

5. Mūsų siūloma prekė yra nauja.

6. Visiems mūsų gaminiams suteikiama garantija ir jie yra nuodugniai išbandyti prieš juos parduodant.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 

1. Atsižvelgiant į galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, esame atsakingi tik už tiesioginę žalą.Mūsų įmonė, jos filialai, licencijų išdavėjai, tiekėjai ar bet kurios svetainėje nurodytos trečiosios šalys nėra atsakingos už jokius atsitiktinius ar pasekminius nuostolius, įspėjimus, baudas, negautą pelną ar kitą žalą, atsiradusią dėl duomenų praradimo ar verslo nutraukimo dėl svetainės, informacijos, paslaugų ar turinio naudojimas arba naudojimo apribojimai, pagrįsti garantija, sutartimi, pažeidimu, neteisėta veikla ar bet kokia kita veikla, už kurią atsakinga teisinė atsakomybė.

 

 

2. Svetainėje paskelbta neskaityta ir (arba) nepastebėta informacija yra jūsų atsakomybė ir negali būti naudojama kaip atsakomybės atsisakymas, priežastis, nurodanti tokios informacijos nebuvimą arba neprieinamumą, taip pat negali būti pretenzijos pagrindas.

 

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 

Svetainės turinys, toks kaip tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kita medžiaga, yra saugomas autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių pagal Latvijos ir Europos teisę. Neteisėtas tokio turinio naudojimas laikomas autorių teisių, prekių ženklų ir kitų įstatymų pažeidimu. Jūs negalite naudoti svetainės turinio komerciniais tikslais. Draudžiama naudoti mūsų svetainės turinį publikavimui bet kurioje kitoje svetainėje.

SKUNDAI

 

Jei nesate patenkinti mūsų paslaugomis, galite pateikti skundą atsiųsdami jį mūsų el. pašto adresą.

KITOS SĄLYGOS

 

1. Visi ginčai, kylantys iš šios svetainės naudojimo sąlygų, Privatumo politikos, Pirkimo-pardavimo sutarties ir kitų dokumentų arba su jais susiję, bus sprendžiami Pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.

2. Pataisos. Šios svetainės naudojimo sąlygos gali būti keičiamos. Informacija apie pakeitimus bus pateikta mūsų svetainėje. Jums teikiamoms paslaugoms bus taikoma Svetainės naudojimo sąlygų versija, galiojusi tuo metu, kai jums buvo teikiamos paslaugos.

3. Galimybė. Nė viena iš šių Svetainės naudojimo sąlygų nuostatų netaikoma kitų asmenų, išskyrus jus ir SIA Daivan, veiksmams.