Bauskas iela 16C, Rīga LV-1004

atsisakymo forma

Data: ___________________________________________

Pardavėjo pavadinimas: SIA „Daivan”

Pardavėjo faktinis adresas: Bauskas iela 16C, Rīga, Latvija, LV-1004

Pardavėjo telefonas: +371 28818181

Pardavėjo elektronis paštas: zimesanalv@gmail.com

Vartuotojo vardas, pavardė: _____________________________

Vartuotojo adresas: _____________________________

Atmetimo priežastis:_____________________________

Prekės pirkimo data: _____________________________

Prekės gavimo data: _____________________________

Dokumentas įrodantis pirkimą:_____________________________

 

Užpildytą sutarties atsisakymo teisės formą kartu su dokumento įrodančio pirkimą kopija siųskite Daivan SIA adresu Juras iela 87-7, Engures nov., Engure, Latvija, LV-3113 arba el. pašto adresu zimesanalv@gmail.com. Gautas prekes prašome išsiųsti arba pristatyti per 7 dienas į SIA "Daivan" sandėlį: Bauskas iela 16C, Rīga, Latvija, LV-1004.

Prisiminkite!

Naudojimosi sutarties atsisakymo teise laikotarpiu prekę galite naudoti tik tiek, kiek reikia prekės apžiūrai! Tokio pat dydžio, kokį galima padaryti prieš perkant prekę parduotuvėje.

Vartotojo atsakomybė – Vartotojas atsako už prekės vertės sumažėjimą ar jos naudojimą priešingai sąžiningai, jeigu prekė panaudota pasinaudojant teise atsisakyti sutarties, viršijant ribas, būtinas jos savybėms ir rūšiai nustatyti ir patikrinti.

Prekę privalote grąžinti nurodytu adresu per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo teisės formos pateikimo (privaloma pridėti originalią prekės pakuotę).

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydami priežasčių. Teisė atsisakyti sutarties pasibaigia 14 dienų nuo prekės gavimo. Jūs turėsite apmokėti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Jūs atsakote už prekių sugadinimą, jei prekės naudojamos ne pagal paskirtį.

 

Naudojimosi teise atsisakyti sutarties pasekmės.

Jei atšauksite šią sutartį, mes grąžinsime jums visus jūsų sumokėtus mokėjimus, įskaitant siuntimo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas pasirinkus siuntimo būdą, kuris skiriasi nuo mūsų pigiausio standartinio pristatymo būdo), be nepagrįsto delsimo ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mums buvo pranešta apie jūsų sprendimą nutraukti šią sutartį. Pinigai grąžinami banko pavedimu. Galime sulaikyti pinigų grąžinimą, kol negrąžinsime prekės ir patikrinsime jos būklę.

Vartutojo parašas: _____________________________